Asistente

15-12-18 11:28 - Administratë - Prishtinë 9
Përshkrimi i shpalljes

Kompania Austriake Digital Marketing se shpejti do hap filialet e saj edhe ne vendin tonë. Si rezultat i zgjerimit të saj ajo për forcimin e ekipit profesional kërkon të punësojë staf të ri.

Ky subjekt biznesor shpall konkurs për këto vendë të lirë pune:

Administratore (F)

Në pozitën e administratores detyrat tuaja kryesore të punës do të jenë si në vijim:

Asistimi më stafin e administratës në mirëmbajtjen e dosjeve dhe bazës së të dhënave

Përgatitja e raporteve, prezantimeve, memorandumeve, propozimeve dhe korrespondencës

Kryerja e detyrave të tjera administrative sipas nevojës dhe rasteve specifike

Monitorimi i aktiviteteve në zyre

Skedulimi i takimeve për nivelin e lartë menaxhues

Pranimi i ankesave nga klientët

Monitoron mungesën e materialeve të zyres dhe harton listën e materialeve që mungojnë

Merr pjesë në hartimin e buxhetit dhe shpenzimeve

Bashkëpunon me tërë stafin administrative

Kualifikimet specifike:

Së paku dy vite përvojë pune

Niveli edukativo-arsimor: Së paku shkolla e mesme

Per me shume info ne : 049764264 dhe ne viber

  • Çmimi: Me marrëveshje
  • Lloji i shpalljes: Ofertë
  • Kategoria: Administratë
  • Vendi: Prishtinë
  • Tel: 049764264
  • ID e shpalljes: 1970