12-07-18 10:33 Banesa Diasporë
€ 117000
07-07-18 17:29 Dhoma Deçan
€ 200
07-06-18 00:42 Tjetër Gjilan
Me marrëveshje
04-06-18 11:47 Banesa Prishtinë
€ 200
€ 2000
25-05-18 00:05 Banesa Fushë Kosovë
€ 230
Me marrëveshje
07-05-18 09:23 Banesa Prishtinë
€ 49000